Kwaliteit & Prijs

Wij als Davina & Partners zien onze grootste uitdaging om met een enthousiast team op een zo hoog mogelijk niveau kwaliteit te (blijven) verlenen in de dienstverlening aan onze cliënten. Kwaliteit in de wijze waarop wij met u communiceren als ook kwaliteit die niet altijd direct door u te beoordelen valt, namelijk op het juridisch inhoudelijk vlak. Mede om deze kwaliteit te waarborgen voor u als cliënt zijn wij als organisatie gecertificeerd onder ISO 9001, de hoogste internationale norm voor kwaliteitsborging. In dat kader worden wij regelmatig door externe deskundigen getoetst. Intern zorgen wij natuurlijk dat ons team goed functioneert en volledig up to date is en blijft omtrent de laatste ontwikkelingen op juridisch gebied door middel van externe en interne scholing.

“Goed advies is duur, slecht advies is nog duurder!”.

Een waarheid als een koe, zult u zeggen. Vinden wij ook. Davina & Partners heeft niet als oogmerk de goedkoopste notaris te zijn. Een gezonde verhouding tussen prijs en kwaliteit is voor u en voor ons van het grootste belang. Een en ander houden wij nauwlettend in de gaten, onder meer door geregeld onderzoek te doen naar de tevredenheid van onze cliënten en onze efficiency te verhogen.

We mogen gelukkig stellen dat wij sterk concurrerend zijn met andere notariskantoren, zeker wat betreft kwaliteit maar ook wat betreft prijsstelling.