Trouw- of partnerschapsplannen ? Aanstaande echtgenoten en partners opgelet!

Het huwelijksvermogensrecht wordt gemoderniseerd. Tegenwoordig wonen koppels al langer samen voordat ze in het huwelijks- of partnerschapsbootje stappen. Vaak ook gebeurt dit meer dan eens. Het was hoog tijd om de traditionele regels aan te passen aan de wensen van de jonge generatie. Met ingang van 1 januari 2018 gelden daarom nieuwe regels voor iedereen die gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Huidige regeling: de (wettelijke) gemeenschap van goederen
Als je gaat trouwen geldt automatisch de (wettelijke) gemeenschap van goederen, tenzij je de notaris vooraf huwelijksvoorwaarden laat opstellen. Voor trouwen, huwelijk, huwelijksvoorwaarden en echtgenoot kun je in het vervolg ook lezen: het aangaan van een geregistreerd partnerschap, geregistreerd partnerschap, partnerschapsvoorwaarden en partner. Kenmerk van de (wettelijke) gemeenschap van goederen is dat al hetgeen je voor je gaat trouwen (privé) bezit of schuldig bent op de grote hoop gaat. Ook alles wat je tijdens het huwelijk nog verkrijgt of schuldig wordt, is van jou én jouw echtgenoot tezamen. Toch kan er ook sprake zijn van privévermogen. Denk bijv. aan een schenking of erfenis die je hebt ontvangen en waarbij de schenker of erflater heeft bepaald dat deze niet tot de (wettelijke) gemeenschap van goederen behoort.

De nieuwe regeling: de beperkte gemeenschap van goederen
De nieuwe regeling geldt voor een huwelijk dat is gesloten op of na 1 januari 2018. De (omvang van de) gemeenschap van goederen wordt vanaf die datum beperkt. Privébezittingen en privéschulden van vóór het huwelijk blijven privé. Dat geldt in beginsel ook voor een erfenis of schenking die je tijdens het huwelijk ontvangt. Alle overige – tijdens het huwelijk – verworven bezittingen en schulden maken wél deel uit van de gemeenschap van goederen ‘nieuwe stijl’, genaamd: de beperkte gemeenschap van goederen. Wil je vanaf 1 januari 2018 toch in gemeenschap van goederen ‘oude stijl’ trouwen, dan moet je daarvoor bij de notaris huwelijksvoorwaarden laten opmaken. Wil je vanaf 1 januari 2018 jouw huwelijksvoorwaarden opheffen, dan zal je daarna in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd zijn.

De (aanstaande) echtgenoot met een onderneming
Start je tijdens het huwelijk een onderneming, dan valt deze geheel in de beperkte gemeenschap van goederen. Ben je echter vóór je huwelijk een onderneming gestart, dan blijft deze privé. Wel dien je dan aan de beperkte gemeenschap van goederen een redelijke vergoeding te betalen. Als je voor een baas zou werken, valt je loon immers ook in de beperkte gemeenschap van goederen.

De noodzaak van een goede administratie
Je bent niet verplicht om een goede administratie bij te houden, maar handig is het wel. Het succes van de gemeenschap van goederen ‘nieuwe stijl’ is daar namelijk afhankelijk van. Als je niet kunt bewijzen welke bezittingen of schulden van jou zijn, worden deze tot de beperkte gemeenschap van goederen gerekend. En in zo’n geval ben je weliswaar getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen, maar deze heeft dan feitelijk meer weg van de gemeenschap van goederen ‘oude stijl’.

De beperkte gemeenschap van goederen en verhaal van privéschulden
Een schuldeiser kan een privéschuld nu nog geheel verhalen op de (wettelijke) gemeenschap van goederen. Dat is straks anders. Een privéschuldeiser kan zich dan nog maar voor de helft daarvan verhalen op de beperkte gemeenschap van goederen.

Wanneer regel je dat allemaal?
Wil je straks niet trouwen in beperkte gemeenschap van goederen, dan zal je samen met jouw toekomstige echtgenoot vooraf een bezoekje moeten brengen aan de notaris. Hij kan je vertellen welke alternatieven er zijn en voor jou en je aanstaande passende huwelijksvoorwaarden opstellen.

Vraag het de notaris!
Natuurlijk kun je ook voor andere vragen bij de notaris terecht. Wil je bijvoorbeeld weten wat de fiscale gevolgen zijn van de invoering van de beperkte gemeenschap van goederen voor je eigen woning of onderneming? Vraag het aan je notaris!