Een goede start maken

Het nieuwe jaar is begonnen en we zitten nog in de maand van de goede voornemens. Veel ondernemers worden geleid door de waan van de dag. Deze tijd geeft echter altijd wat ruimte voor bezinning. De begroting en budgetten zijn in regel al gemaakt maar de plannen moeten nog ten uitvoer worden gebracht.
Om een goede start te maken dient eerst het startpunt bekend te zijn. In de praktijk blijkt dat veel mensen geen goed beeld hebben van hun startpositie. De juridische status van hun onderneming en privé situatie is hen onbekend omdat ze zich er niet mee bezig houden. Toch is het goed om er even de tijd voor te nemen. Zo kan je namelijk bepalen welke maatregelen je moet nemen om tot de beoogde doelstellingen te komen.
Veel ondernemingen bestaan uit meerdere vennootschappen. De statuten bepalen de structuur en zeggenschap binnen de vennootschap. Daarnaast zijn de vennootschap en haar functionarissen ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het komt regelmatig voor dat de inschrijving niet meer up to date is en dat er nog personen staan ingeschreven die niet meer werkzaam zijn bij het bedrijf. Aangezien derden mogen afgaan op het handelsregister kan een onjuiste inschrijving verstrekkende gevolgen hebben. Ook dient jaarlijks de jaarrekening te worden gedeponeerd. Overtreding daarvan kan tot persoonlijke aansprakelijkheid leiden.
Ook de privé situatie is van belang. Huwelijkse voorwaarden worden in de regel bij het aangaan van het huwelijk gemaakt. Daarna worden ze niet meer ingekeken tot dat er een echtscheiding of faillissement (in zicht) is. Dat het dan meestal te laat is om een en ander recht te zetten is een understatement.
Gebruik deze tijd van jaar om even een moment te vinden voor bovenstaande zaken. Uw notaris zal u er graag bij helpen en het hoeft niet veel tijd en moeite te kosten. Het zal u wel veel profijt opleveren.