De vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap (CV)

© Copyright - notariskantoor Davina & Partners, Hilversum