Home

Slide background

Davina & Partners, uw notaris in Hilversum.

Davina & Partners is een full-service notariskantoor. Dat wil zeggen dat u bij ons terecht kunt met al uw juridische vraagstukken op alle notariële rechtsgebieden, te weten onroerend goedondernemingsrecht en familierecht. Deze drie rechtsgebieden worden bij ons door aparte gespecialiseerde afdelingen behandeld.

👥

Familierecht

Als notariskantoor zijn wij vanouds specialist op het gebied van familierecht. Denk aan testamenten, huwelijken, etc.

Onroerend goed

De onroerend goed praktijk van Davina & Partners is zeer uitgebreid. Wij richten ons op particulieren en zakelijke cliënten.

💼

Ondernemingsrecht

Onze ondernemingsrechtpraktijk richt zich op zowel MKB-ondernemers als op grotere (nationale en internationale) bedrijven en instellingen.

Nieuws van uw notaris

Levenstestament draagt bij aan financiële bescherming ouderen

28/04/2016
Jaarlijks worden zo'n 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik of financiële uitbuiting. Dat is de reden dat het ministerie van Volksgezondheid, Gezondheid en Sport het actieplan 'Ouderen in veilige handen' heeft opgesteld. Het opstellen van een Levenstestament is een van de pijlers in het actieplan.

Het tarief van de overdrachtsbelasting

08/09/2015
Zoals u weet dient er bij aankoop van een onroerende zaak overdrachtsbelasting te worden betaald. In het verleden was het tarief altijd 6% over de koopprijs (tenzij de werkelijk waarde van de onroerende zaak hoger was). Sinds enige tijd is het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen verlaagd naar 2%. Het lijkt eenvoudig: 2% overdrachtsbelasting voor woningen en 6% overdrachtsbelasting voor niet woningen. Echter in de praktijk is er regelmatig verwarring omtrent het verschuldigde tarief.

Gratis WiFi

07/08/2015
Vanaf heden kunt u tijdens uw bezoek aan ons kantoor gebruik maken van gratis WiFi! De naam van het netwerk en het wachtwoord vindt u op de balie in onze receptieruimte.

Etentje wordt erfgenaam bijna fataal

08/06/2015
Steeds vaker blijkt het saldo van een nalatenschap negatief te zijn. De erfgenamen zijn aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap indien zij de erfenis zuiver aanvaard hebben. In de praktijk komt het regelmatig voor dat een erfgenaam door een bepaalde gedraging geacht wordt een nalatenschap zuiver te hebben aanvaard.

De vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap (CV)

06/04/2015
Veel ondernemers drijven hun onderneming in de vorm van een VOF. De vennoten van de VOF zijn de eigenaren van de onderneming. Het aangaan van de VOF kan eenvoudigweg plaats vinden door het tekenen van het vennootschapscontract. Een notaris is daarvoor niet nodig. Een CV heeft (één of meer) beherende vennoten en stille vennoten. Ook een CV kan worden aangegaan door het tekenen van het CV contract.

Voorzichtigheid geboden bij een erfenis

06/02/2015
Bij het afwikkelen van een nalatenschap kan je niet voorzichtig genoeg zijn. Dat geldt niet alleen voor de erfgenamen maar ook voor de adviseurs. Ook een accountant heeft een grote zorgplicht als hij zich inlaat met de afhandeling van een nalatenschap. Dat blijkt uit de volgende recente uitspraak van de Accountantskamer.

Davina. Voor notariele diensten op het gebied van

Wat voor vraag u ook heeft: neem gerust contact met ons op. U ontvangt altijd vrijblijvend een offerte.

logoEPNDavina & Partners is aangesloten bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).

© Copyright - notariskantoor Davina & Partners, Hilversum